ADMONT A/B - Stres go nie rusza

W Polsce posiadamy 18 759 797 ha użytków ornych z tego grunty rolne stanowią 13 634 967 reszta to sady, łaki oraz pastwiska trwałe, nieużytki i inne. Niestety ponad 70% to gleby IV,V oraz VI klasy bonitacyjnej.

 

 

 

Mogą one stanowić pewien problem w osiąganiu odpowiednich plonów pszenicy ozimej, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej odmiany.

Dodatkowo w ostatnich latach w całym kraju panowały bardzo stresujące warunki wywołane suszą. Odmiana ADMONT w latach 2017-2018 oraz 2016-2018 osiągała odpowiednio średni wynik 94,6 dt/ha oraz 94,8 dt/ha. Jakie cechy sprawiły że pomimo licznych wymarznięć w 2016 r oraz suszy 2018, odmiana wykazywała ponadprzeciętne plonowanie?

Po pierwsze odpowiednia zimotrwałość na poziomie 4,5 oraz doskonała plastyczność odmiany w stresowym środowisku. Nie bez wpływu na plon ma wysoka odporność na wylegnie, która wynosi 8,1/9 wg COBORU. ADMONT dzięki sztywnej słomie, unika stratom w plonie przy wylęgnięciu odmiany nawet do 15%.


Top