Bobik
CAPRI Odmiana wysokotaninowa


Zalety

Nowość!!!

 • Najwyżej plonująca odmiana wg COBORU 115% wzorca w badaniach rejestrowych (2016-2017),
 • Jeden z najwcześniejszych terminów zbioru, 
 • Równomiernie dojrzewająca co zapobiega nadmiernemu osypywaniu się nasion,
 • Wysoka przydatność w paszy dla bydła mlecznego,
 • Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa.
 • Równomiernie dojrzewająca, co zapobiega nadmiernemu osypywaniu się nasion.

Ekskluzywna odmiana

Uwagi
Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej oraz bieżącą kontrolę pojawu mszyc i strąkowców. Wymaga minimum 4 letniej przerwy w uprawie po innych roślinach strączkowych.

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Wysokość

Struktura plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Odporność
Odporność na wyleganie
Askochytoza
Czekoladowa plamistość
Rdza bobiku

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Możliwie najwcześniejszy.

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
45-55 nasion/m²
Głębokość siewu
Lekkie gleby: 8-10 cm, Ciężkie gleby: 6-8 cm

Nawożenie
 
Nawożenie N Niezalecane!
Nawożenie PKMg 40-60 kg/ha P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Nawożenie
mikroelementowe
W zależności od zapotrzebowania w kombinacji z środkami ochrony roślin.
Ochrona roślin

Ochrona herbicydowa jest możliwa tylko na wczesnym etapie, krótko przed i po wschodach. Bobiki znakomicie nadają się do odchwaszczania mechanicznego (szerokie międzyrzędzia).

W sprzyjajacych ku temu warunkach zaleca się monitorowanie pojawu Mszycy burakowej (początek kwitnienia) oraz Strąkowca bobowego (pełnia kwitnienia).

Zaleca się również bieżącą kontrolę plantacji w kierunku Czekoladowej plamistości (oprysk fungicydowy - w miarę potrzeb) oraz utrzymywanie higieny nasion w celu ograniczania pojawu Antraknozy.
Zbiór
Przy wilgotności nasion na poziomie 15-19 %. Ostrożny omłot - ryzyko pękania nasion przy zbyt niskiej wilgotnosci.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki

 Dystrybutorzy

 • AGRO-PLON Elżbieta Woycicka
  14-100 Ostróda

 • APZ Sp. z o.o.
  10-072 Olsztyn

 • Firma Nasienna GRANUM J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.J.
  98-105 Wodzierady

 • Gospodarstwo Rolne Paweł Kacejko-Parfieniuk
  17-106 Orla

 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
  30-002 Kraków