Pszenica ozima hybrydowa
SU HYMALAYA A


Zalety

Szczyty wydajności

 • W praktyce do 10% wyższy plon od odmian populacyjnych na trudniejszych stanowiskach
 • Bardzo wysoka efektywność wykorzystania azotu – więcej chleba z każdego kg azotu,
 • Znakomita krzewistość i dobra zimotrwałość 4,5 pkt wg COBORU,
 • SU Hymalaya wg wyników badań COBORU miała  MTZ 42,25 g; wysokie wyrównanie ziarna (>2,5 mm) 85%  oraz niski udział pośladu (<1,6 mm) 0,3% (Dane uśrednione dla poziomu A1 i A2; średnia 2018-2020)
 • Bardzo dobra odporność na choroby, m.in: mączniaka, choroby podstawy źdźbła, DTR oraz fuzariozę kłosów (8 pkt. wg. COBORU),
 • Podwyższona odporność na skażenie DON (wg.doświadczeń LFL Niemcy),
 • Elastyczna i małowymagająca w uprawie,
 • Wysoka wartość technologiczna parametrów jakościowych.
Odmiana w typie kompensacyjnym, cechująca się średnio-wczesnym kwitnieniem i stabilnym, wydłużonym okresem wypełniania ziarna. Dzięki wysokiej tolerancji na suszę (silny system korzeniowy) oraz wytrzymałości na warunki zimowania doskonale nadaje się do uprawy w całym kraju.
Wysoka krzewistość pozwala na obniżenie normy wysiewu, nie wymaga zwiększenia dawki regulatorów wzrostu.
Wyższa aktywność fizjologiczna roślin (Efekt heterozji) jest szczególnie korzystna w sytuacjach stresowych, na suchych i niekorzystnych stanowiskach uprawy.

Wskazówki dot. uprawy:
 1. Wczesny i średniowczesny termin siewu - zapewnia dość czasu do wykształcenia optymalnej ilości 4-6 silnych rozkrzewień przed zimą,
 2. W przypadku późnych siewów należy rozważyć dokrzewianie roślin już jesienią przy pomocy CCC,
 3. Gęstość wysiewu <50 % normy dla odmian liniowych - optymalny rozwój systemu korzeniowego,
 4. Zalecane jesienne zwalczanie chwastów - możliwość stosowania niższych dawek herbicydów,
 5. Jesienna kontrola występowania szkodników tj. rolnicy, łokasia garbatka, śmietki kiełkówki i ozimówki a także mszyc i zwalczanie masowego ich pojawu - w celu unikniknięcia redukcji obsady i chorób wirusowych (m.in. WDV),
 6. Terminowe nawożenie azotem i siarką we wczesnej dawce (BBCH 30) - aby zapobiec redukcji rozkrzewień (docelowa obsada 650-750 kłosów/m2).

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. w skali COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Mączniak
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. w skali COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 15 września do 10 października (w zależności od regionu uprawy).
Tolerancja na CTU
Można stosować herbicydy zawierające w swym składzie chlorotoluron.

Gęstość wysiewu
Gęstość wysiewu
Optymalna obsada wynosi od 700 do 750 kłosów/m² (w zależności od stanowiska)
Wczesny siew
100-110 ziaren/m²
Optymalny siew
120-160 ziaren/m²
Późny siew
170-190 ziaren/m²

Nawożenie
 
krzewienie BBCH 13-25 60-80 kg N/ha (włączając N min. 0-30 cm) + 10-20 kg S/ha przed rozpoczęciem wegetacji
strzelanie w źdźbło BBCH 29-31 90-110 kg N/ha (włączając N min. 30-90 cm)
dawka późna BBCH 39 70-90 kg N/ha (włączając N min. 30-90 cm)

Regulator wzrostu
 
BBCH 25-29 1,0-1,2 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31 0,3-0,5 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1-0,2 l/ha Trineksapak etylu

Odmiana bardzo pozytywnie reagująca na regulację długości źdźbła! W przypadku zwiększenia normy wysiewu zaleca się położenie większej uwagi na terminowość zabiegów skracania.

Ochrona roślin
Insektycyd
Przy wczesnych siewach zaleca się monitorowanie pojawu mszyc oraz śmietki.

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 31-32
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów + BBCH 47-49

Zdrowa odmian o korzystnym profilu odporności na choroby - ochrona dostosowna do stanowiska uprawy oraz presji chorób.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki

SU Hymalaya - wysoka odporność na tworzenie się mykotoksyn

SU Hymalaya - wysoka odporność na tworzenie się …  

 

SU Hymalaya - Ilość żywych roślin

SU Hymalaya - Ilość żywych roślin  

SU Hymalaya - Najbardziej wydajna odmiana

SU Hymalaya - Najbardziej wydajna odmiana  

Profil odporności na choroby dla pszenicy hybrydowej SU Hymalaya F1A

Profil odporności na choroby dla pszenicy …  

20 najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej wg. wyników rejestrowych COBORU, średnia 2019-2020

20 najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej …  

 

 

Najplenniejsze pszenice jakościowe

Najplenniejsze pszenice jakościowe