Groch jary
SALAMANCA Odmiana ogólnoużytkowa


Zalety

  • Wysoki potencjał plonu i łatwość omłotu,
  • Dynamiczny rozwój początkowy,
  • Bardzo wysoki plon białka i odporność na wyleganie!
  • Odmiana przydatna na cele spożywcze i paszowe.

Nieugięta odmiana

Dzięki bardzo wysokiej wydajności białka odmiana ta świetnie nadaje się do stosowania w tuczu zwierząt.
Sprawdza się w rolnictwie ekologicznym.
Uwagi
SALAMANCA wymaga 4-letniej przerwy w uprawie po innych strączkowych na tym samym stanowisku.
SALAMANCA doskonale plonuje również w doświadczeniach ekologicznych.

Zaleca się monitorowanie pojawu mszycy grochowej i pachówki strąkóweczki a w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków pogodowych również szarej pleśni.
 

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Wysokość
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od połowy marca - jak najwcześniej, w zależności od lokalnych warunków glebowych

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
100-120 nasion/m²
Głębokość siewu
Lekkie gleby: 6 cm, Ciężkie gleby: 4 cm

Nawożenie
 
Nawożenie N Niezalecane - na bardzo słabych stanowiskach 20-30 kg/ha N w formie Siarczanu amonu (uwzględniajac N mineralny).
Nawożenie PKMg 45 kg/ha P2O5; 120 kg/ha K2O; 30 kg/ha MgO
Nawożenie Mikroelementowe W zależności od potrzeb w kombinacji z środkami ochrony roślin, np: 1 kg/ha Siarczan manganu + 2-3 kg/ha Solubor + 10 kg/ha Siarczan magnezu
Ochrona roślin

Przed siewem zaleca się zastosowanie zaprawy fungicydowej (np.: zawierającej tiuram) oraz bieżącą kontrolę pojawu szkodników (np.: Oprzędzika pregowanego i Wciornastków). Zastosowanie zaprawy fungicydowej polepsza zdrowotność roślin w okresie wczesnowiosennym - Szara pleśń i Askochytoza.
Zbiór
Przy wilgotności nasion na poziomie 14-16 %. Uwaga na zbyt przesuszone nasiona - ryzyko pękania podczas zbioru.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • Golden Seeds Piotr Hulanicki
    14-400 Pasłęk