Sorgo
GARDAVAN


Zalety

  • Bardzo wczesny mieszaniec Sorgo x Trawa sudańska,
  • Wysoka zdolność krzewienia się,
  • Odpowiednia alternatywa do produkcji kiszonki, sianokiszonki o wyslkiej zawartości hemicelulozy dla bydła lub do bezpośredniego skarmiania,
  • Znakomita biomasa do produkcji biogazu,
  • Bardzo dobra zdrowotność,
  • Wysokość roślin sięga ponad 3 metrów.

Bardzo wczesny i wydajny

Sorgo jest idealna alternatywa dla uprawy kukurydzy na lżejszych i suchych stanowiskach.
Oferowane przez SAATEN-UNION mieszance sorgo należą do grupy roślin, które tolerują uprawę w monokulturze. Do zalet sorgo zaliczyć należy również tolerancje na stonkę kukurydziana i małą atrakcyjność dla dzików.
 

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Rozwój początkowy
Bardzo intensywny (spadki temperatur mogą okresowo zahamować rozwój).
Krzewienie
Bardzo wysoka zdolność krzewienia
Wysokość roślin
Około 3 metrów (w sprzyjających warunkach).
Przyrost masy
Bardzo wysoki.
Odporność na wyleganie
Dobra
Odporność na choroby
Bardzo dobra

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Wysiew
Termin wysiewu
Koniec maja do połowy czerwca. Po ustabilizowaniu się temperatury gleby na poziomie min. 14 °C.
Gęstość wysiewu
25-30 nasion/m²
Głębokość siewu
2-4 cm

Nawożenie
 
Nawożenie N 100-150 kg/ha N
Nawożenie P 30 kg/ha P2O5
Nawożenie K 200 kg/ha K2O
Zbiór
Przed zakiszaniem/fermentacją należy zbadać zawartość suchej masy, szczególnie gdy zbiór dokonywany jest w pierwszej połowie września. Zalecana zawartość suchej masy w roślinie winna wynosić 25-30 % (początek wyrzucania wiech, ok. BBCH 50-51).
Ochrona roślin

Aktualnie brak zarejestrowanych w Polsce środków chemicznych.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.