Pszenica ozima
ADMONT A/B


Zalety

Nowość!!!

Stres go nie rusza

  • Sprawdzona zimotrwałość - 4,5 pkt. wg. badań COBORU,
  • Bardzo wysoka odporność na wylegnie - 8 pkt. wg. badań COBORU,
  • Najwyższa odporność na pleśń śniegową wśród badanych odmian - 8,7 pkt. wg. badań COBORU.
  • Sprawdza się w uprawie monokulturowej oraz po kukurydzy
  • Doskonale radzi sobie w stresujących warunkach i na słabszych stanowiskach.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. wg COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Mączniak
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. wg COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 15 września do 15 Października

Gęstość wysiewu
Wczesny siew
220-240 ziaren/m²
Optymalny siew
270-310 ziaren/m²
Późny siew
310-350 ziaren/m²

Nawożenie
 
krzewienie BBCH 13-25 70-80 kg N/ha włączając Nmin 0-30 cm + 10-20 kg S/ha po wznowieniu wegetacji
strzelanie w źdźbło BBCH 29-31 70-90 kg N/ha włączając Nmin 30-90 cm
dawka późna BBCH 47-51 (suche stanowiska BBCH 39) 70-80 kg N/ha (+ 10-15 kg S/ha)
Nawożenie pod zakładany plon wysoki do bardzo wysokiego, przedplon liściasty.

Regulator wzrostu
 
BBCH 29/30   0,8-1,2 l/ha Chlorek chloromekwatu
+ BBCH 31/32 0,5-0,8 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,2 l/ha Trineksapak etylu
Dawkowanie należy dostosować do lokalnych warunków uprawy.

Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 39/49

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki

SU Admont A/B - plonowanie odmiany na tle innych odmian wzorcowych, 2016-2017

SU Admont A/B - plonowanie odmiany na tle innych …  

SU Admont A/B - plonowanie odmiany w poszczególnych regionach kraju, 2016-2018

SU Admont A/B - plonowanie odmiany w …  

Odporność na pleśń sniegową

Odporność na pleśń sniegową