Słonecznik
AUSTRALIA


Zalety

Nowość!!!

  • Bardzo wysoki plon nasion i oleju
  • Rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
  • Pośrednie pochylenie koszyczka
  • Bardzo wysoka zdrowotność roślin
  • Bardzo dobry wczesny wigor roślin
  • Rekomendowany na różne stanowiska uprawy.

Wczesny, zdrowy i wysokoplenny!

Odmiana su Australia wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku odmian słonecznika przede wszystkim bardzo szeroką odpornością na obecne rasy Zarazy słonecznika Orobanche sp. (A-G) a także wczesnym kwitnieniem i bardzo wczesną dojrzałością.

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Pokrój
Pozycja koszyczka
Pośrednia 45-50°

Wczesność
Wysokość roślin
Wysokie
Termin kwitnienia
Termin dojrzałości
Rozwój początkowy

Struktura plonu
Docelowa obsada roślin
6,0 - 7,5 szt/m2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość oleju

Wymagania klimatyczne
Tolerancja na suszę / wysoką temperaturę

Charakterystyka agronomiczna
Odporność na wyleganie

Odporność na choroby
Zgnilizna twardzikowa
Plamistość łodyg
Mączniak rzekomy
Odporność wysoka do bardzo wysokiej - 8 pkt.
Zaraza (Orobanche sp.)
Odporna na rasy A-G
Phoma sp.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.