Jęczmień ozimy pastewny
ARENIA Odmiana 6-rzędowa


Zalety

Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016.

  • Nowa, wysokoplenna i małowymagająca 6-cio rzędowa odmiana jęczmienia,
  • Średniowczesna dojrzałość i stabilne źdźbło ("7"),
  • Wysoki poziom odporności na choroby.

Zimotrwały jęczmień ozimy o wysokim potencjale plonowania.

ARENIA doskonale plonuje już od poziomu A1, sprawdzając się w technologiach niskonakładowych oraz na nieco słabszych stanowiskach. Dzięki wysokiej zimotrwałości - "5" wg COBORU, odmiana ta udaje się w Polskich warunkach klimatycznych.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5,0 pkt. wg COBORU w 2016
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Plamistość siatkowa

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5,0 pkt. wg COBORU w 2016
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział ziarna celnego jęczmienia

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Wrzesień
Wczesny siew
220-240 ziaren/m²
Optymalny siew
240-260 ziaren/m²
Późny siew
330-350 ziaren/m²
Nawożenie
 
krzewienie BBCH 21-25 70-90 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 30-31 30-50 kg N/ha
dawka późna BBCH 37-39 40-60 kg N/ha
Regulator wzrostu
 
BBCH 31-32 0,3-0,4 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 39-49
lub
BBCH 32-37
0,3 l/ha Chlorek mepikwatu, Prochexadion wapnia + 0,2 l/ha Etefon

0,5 l/ha Trineksapak etylu + 0,4 l/ha Etefon
Ochrona roślin

Insektycyd
Przy wczesnym siewie wymagany jest monitoring pojawu mszyc.

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 39
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 32
+
BBCH 45-49

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.