Soja
ADSOY


Zalety

  • Bardzo wczesna rekomendowana do uprawy w całej Polsce.
  • Bardzo krótki okres wegetacji i dynamiczny rozwój początkowy.
  • Pierwszy strąk wysoko osadzony >11 cm.
  • Wysoka odporność na wyleganie.
  • Stabilne plony nasion.

Wczesność i pewność w uprawie.

Dzięki bardzo krótkiemu okresowi wegetacji oraz dynamicznemu rozwojowi początkowemu, ADSOY idealnie nadaje się do uprawy na terenie Polski.
Czarna plamistość
Dobra tolerancja na choroby.
Uwagi
Głębokość siewu nie większa niż 4 cm!

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Grupa wczesności
0000
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Rozwój początkowy
Wysokość
Wysokość osadzenia najniższego strąka
Równomierność dojrzewania
Odporność na wyleganie
Tolerancja na choroby
Kolor kwiatów
Fioletowe
Kolor owłosienia
Brązowe
Kolor nasion
Żółte
Kolor znaczka
Ciemny

Struktura i jakość plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
65-70 nasion/m² + 10% w przypadku mechanicznego odchwaszczania
Głębokość siewu
Lekkie stanowiska 3-4 cm, Ciężkie stanowiska 2 cm. Rozstaw rzędów 12-15 cm. Przy niskiej wilgotności gleby zaleca się wałowanie pola.

Zbiór

Zbiór przy 13 % wilgotności nasion - Od ok. 15 września do początku października (Zalecany montaż podnośnika łanu).

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki