Soja
ACHILLEA


Zalety

NOWOŚĆ !

  • Odmiana średniopóźna do uprawy w centralnej i południowej Polsce
  • Rośliny średniowysokie o dobrej odporności na wyleganie oraz o wysokiej zdrowotności
  • Wysoki plon nasion
  • Wysoka do bardzo wysokiej zawartość białka w nasionach
  • Wysoka masa 1000 nasion, powyzej 200 g.
Odmiana ACHILLEA jest nowo oferowaną w Polsce średniopóźną odmianą soi. To odmiana, która nie tylko cechowała się wysokim  w stosunku do innych badanych odmian plonem nasion ale co warto podkreślić również bardzo wysoką zawartością białka.
Zawartość białka u odmiany ACHILLEA w badaniach wynosiła 39,7% czyli 105% (wzorzec 37,9%), co czyni z niej odmianę o bardzo atrakcyjnych parametrach jakościowych.

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Rozwój początkowy
Wysokość
Wysokość osadzenia najniższego strąka
Równomierność dojrzewania
Odporność na wyleganie
Tolerancja na choroby
Kolor kwiatów
Fioletowe
Kolor owłosienia
Śniady
Kolor nasion
Brązowe
Kolor znaczka
Jasny

Struktura i jakość plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki