Jęczmień ozimy hybrydowy
SU HYLONA Odmiana 6-rzędowa


Zalety

NOWOŚĆ!!!

  • Bardzo wysoki potencjał plonu oraz wyróżniająca się zimotrwałość (5,5 wg COBORU),
  • Znakomity pakiet zdrowotnościowy, z odpornością na mączniaka i plamistość siatkową na czele,
  • Sprawdza się na glebach słabszych i przy okresowych suszach.

Wysokie plonowanie przy opóźnionym siewie

SU HYLONA F1 jest pierwszym jęczmieniem mieszańcowym w ofercie SAATEN-UNION Polska. Dzięki wysiłkowi naszych Hodowców udało się wyhodować odmianę, która charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania, dobra zdrowotnością, korzystną zimotrwałością a także dzięki wigorowi mieszańcowemu również wyższą tolerancją na opóźnienie terminu siewu. Nasza odmiana znakomicie sprawdzi się w wysokoprodukcyjnych gospodarstwach rolnych gdzie największym „towarem deficytowym" jest czas w trakcie jesiennego siewu.
 

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5,5 pkt wg. badań rejestrowych COBORU 2018
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Plamistość siatkowa

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5,5 pkt wg. badań rejestrowych COBORU 2018
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównania ziarna (> 2,2 mm)
Waga 1 hektolitra

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Wrzesień
Gęstość wysiewu
Optymalna obsada wynosi od 600 do 650 kłosów/m² (w zależności od stanowiska)
Wczesny siew
150-170 ziaren/m²
Optymalny siew
170-190 ziaren/m²
Późny siew
200-250 ziaren/m²
Nawożenie
 
krzewienie BBCH 21-25 70-90 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 30-31 30-40 kg N/ha
dawka późna BBCH 37-39 20-30 kg N/ha
Regulator wzrostu
 
BBCH 31-32 0,4-0,5 l/ha Trineksapak etylu
lub
0,55 l/ha CCC + 0,75 l/ha Etefon 480g
BBCH 37-39 0,4 l/ha Etefon 480g
Ochrona roślin

Insektycyd
Przy wczesnym siewie wymagany jest monitoring pojawu mszyc (BYDV!).

Fungicyd
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 37-49

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki