Stacja doświadczalna Moosburg

Stacja doświadczalna w Moosburgu została założona w 1992 roku. Dzięki temu SAATEN-UNION uzyskała jednocześnie możliwość pełnego zaprezentowania swoich odmian oraz stworzyła ważną z punktu widzenia hodowli lokalizację doświadczalną.

SAATEN-UNION BIOTEC GmbH

Nowoczesna hodowla roślin bazuje na postępnie naukowym. Specjalnością SAATEN-UNION BIOTEC GmbH jest transfer wyników doświadczeń na grunt praktycznej hodowli roślin.