20 lat SAATEN-UNION na Polskim rynku

Firma SAATEN-UNION GmbH została założona w 1965 roku w Niemczech przez 7 średniej wielkości, prywatnych firm hodowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

Struktura udziałowców do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie: Ackermann (specjalizacja w zakresie hodowli jęczmieni browarnych), W. von Borries-Eckendorf (Pszenica, Jęczmień ozimy, rzepak oraz buraki pastewne), Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke (Rzepak, Bobik, Groch pastewny oraz Rośliny paszowe), Nordsaat (Pszenica ozima populacyjna i mieszańcowa, Jęczmień, Owies oraz Pszenżyto), P.H. Petersen (Rośliny międzyplonowe, Bobik, Żyto ozime populacyjne), Süd-West Saat (Pszenica twarda oraz orkiszowa), Strube research (Burak cukrowy, Pszenica, Słonecznik, Groch pastewny, Kukurydza cukrowa).

SAATEN-UNION GmbH współpracuje również z innymi firmami hodowlanymi oraz produkcyjnymi: Rapool-Ring (dystrybucja odmian rzepaku jarego i ozimego), Hybro Saatzucht (hodowla i produkcja materiału siewnego żyta mieszańcowego), SAATEN-UNION Production (reprodukcja odmian kukurydzy oraz hodowla słonecznika), ASUR (hodowla pszenicy ozimej i mieszańcowej, jęczmienia ozimego mieszańcowego), German Seed Alliance (dystrybucja na terenie Rosji), AIC-Seeds (działalność usługowa w zakresie testowania i rekomendacji odmian kukurydzy). W ofercie SAATEN-UNION GmbH znajdują się odmiany: Kukurydzy, Pszenicy, Jęczmienia, Rzepaku, Buraka pastewnego, Żyta, Owsa, Traw, Soi, Słonecznika, Roślin międzyplonowych oraz Traw (część z nich znajduje się w ofercie firm współpracujących).

SAATEN-UNION GmbH posiada swe odziały w 9 europejskich krajach (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina oraz Rosja) a w 7 kolejnych ściśle współpracuje z Rapool-ring (Słowacja, Bułgaria, Kazachstan, Białoruś, Litwa, Łotwa oraz Estonia). Dzięki umowom dystrybucyjnym produkty firmy SAATEN-UNION dostępne się w pozostałych krajach Europy (m.in.: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Kraje BeNeLux’u, Irlandia, Hiszpania, Portugalia Szwajcaria, Włochy, Austria, Turcja oraz Kraje Bałkańskie).

W 2015 roku podjęto decyzję o intensyfikacji współpracy międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi oddziałami oraz firmami hodowlanymi SAATEN-UNION aby sprostać potrzebom i wyzwaniom zmieniającego się globalnego rynku nasiennego. Projekt ten nazwano „SU 2020”. Polega on na zwiększeniu nakładów oraz przyspieszeniu procesów hodowlanych w obrębie spółki a także intensywne wykorzystanie posiadanej wiedzy hodowlanej w praktyce rolniczej.

Oficjalna obecność firmy SAATEN-UNION w Polsce rozpoczyna się od 1996 r. zatrudnieniem pierwszych rezydentów/ przedstawicieli handlowych. Dwa lata później, w Listopadzie 1998 roku powstaje SAATEN-UNION Polska, spółka prawa handlowego z siedzibą w Wągrowcu. Faktyczna działalność gospodarcza „od pierwszej faktury” rozpoczyna się w styczniu 1999 roku. W 2002 roku zarejestrowaną pierwszą poza granicami Niemiec spółkę córkę Agrobras, zajmującą się promocją oraz dystrybucją rzepaków ozimych i jarych. Kolejnym ważnym dla działalności spółki kamieniem milowym było założenie w 2003 roku Stacji doświadczalno-hodowlanej w Spytkówkach k. Racotu, skupiającej się na hodowli zbóż ozimych oraz rzepaku, organizacji dni pól oraz testowaniu zimotrwałości odmian. W 2004 roku powstała nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa wraz z pomieszczeniami biurowymi o wartości 2,3 mln €, zlokalizowana pod obecnym adresem, przy ulicy Straszewskiej 70 w Wągrowcu. W lecie 2010 roku założona zostaje nowa stacja hodowlano-nasienna NPZ-Lembke w Goli k. Gostynia, ukierunkowana na hodowlę nowych odmian rzepaku ozimego na potrzeby firmy Rapool. W związku z rosnącymi potrzebami magazynowymi, w 2014 roku wybudowano nową halę produkcyjno-magazynową wraz koszem przyjęciowym oraz linią do przerobu zbóż o wartości 1,33 mln €.

W chwili obecnej w firmie SAATEN-UNION Polska zatrudnionych jest 28 osób z czego 14 osób pracuje w stacjach hodowlanych, 6 osób stanowi zespół doradców handlowych a pozostałe 8 osób to pracownicy biurowi i administracyjni.

W aktualnej ofercie SAATEN-UNION Polska znajduje się 111 odmian roślin rolniczych, w tym 67 populacyjnych: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i lnu oraz 14 mieszańcowych: żyta i pszenicy ozimej a także 30 odmian kukurydzy.

SAATEN-UNION Polska stawia na rozwój hodowli odmianowej w Polsce czego wyrazem jest zwiększenie wykorzystania możliwości operacyjnych stacji hodowlanych z początkowych 1’000 poletek aż do około 10’000 w każdej ze stacji obecnie. Pozwoli to na wyhodowanie kolejnych wysokoplennych i lepiej dostosowanych do Polskich warunków gospodarowania odmian roślin rolniczych.


Top