Lista Odmian Rekomendowanych COBORU Jęczmienia Ozimego 2021

Jęczmień ozimy jest gatunkiem, który coraz bardziej rozwija się w Polsce. W 2019 roku wg danych Głównego Urzędu Statystycznego areał tego gatunku wynosił 225 tys. Ha. W 2020 roku powierzchnia ta wzrosła o prawie 20% i wynosi odpowiednio 240 tysięcy hektarów. Stanowi to około 3% zasiewów zbóż wraz z mieszankami zbożowymi. Gatunek ten najczęściej uprawiany jest w województwach: wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim oraz lubuskim. Najmniejszy areał znajdziemy za to w północno wschodniej części Polski czyli w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.

W tym roku na Liście Odmian Rekomendowanych do zasiewu w 2021 roku znalazły się następujące odmiany:

JAKUBUS - Wzorzec plonowania

 • Odmiana wielorzędowa pastewna.
 • Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU.
 • Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość 5 wg COBORU.
 • Średnio późny termin dojrzewania.
 • Bardzo duży wigor podczas rozwoju jesiennego i wiosennego.
 • Polecana jest podczas opóźnionych wysiewów 105% w stosunku do odmian wzorcowych po przedplonie zbożowym na A2 w PDO 2018.

MIRABELLE - Jakość odmiany 2-rzędowej

 • zarejestrowana w Polsce w 2018 roku.
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim MTZ, gęstością zsypną oraz wysokim udziałem ziarna celnego.
 • Stabilny i bardzo wysoki poziom plonowania.
 • Jedna z najwcześniejsza odmiana w Krajowym Rejestrze.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość 5 wg COBORU.
 • Odmiana doskonale radzi sobie na słabszych stanowiska.
 • Polecana do uprawy na wszystkich jęczmiennych stanowiskach, w szczególności na regionach charakteryzujących się szybszym dojrzewaniem oraz występowaniem wcześniejszych susz.

ZITA - Ziarno najwyższej jakości

 • Odmiana dwurzędowa, pastewna.
 • Najwyższa masa tysiąca ziaren (54,9 g wg. COBORU 2014-2016).
 • Najwyższe wyrównanie ziarna wśród odmian wpisanych do Krajowego Rejestru.
 • Bardzo wysoka zimotrwałość 5 wg COBORU.
 • Ze względu na wysokie parametry ziarna polecana do uprawy w gospodarstwach z trzodą chlewną.
 • W 2019 roku odmiana o najwyższym plonie w lokalizacjach z okresowymi niedoborami wody.
 • Jedna z najwyższych odporności na pałecznicę zbóż i traw.

Oprócz tego do uprawy w nadchodzącym sezonie siewnym SAATEN-UNION Polska rekomenduje do uprawy:

SU HYLONA F1 Wysoki plon przy opóźnionym siewie

 • Odmiana hybrydowa, wielorzędowa, pastewna.
 • Bardzo wysoki potencjał plonowania również w terminie opóźnionym.
 • W doświadczeniach porównawczych w ODR Sielinko i Bratoszewice w 2020 roku odmiana plonowała do 120% średniej badanych odmian (również innych hybrydowych).
 • Odmiana wyróżnia się zimotrwałością, na poziomie 5,5 pkt. sprawdzoną w Polsce.
 • Bardzo dobry pakiet odporności na choroby z mączniakiem (8 pkt.), rynchosporiozą (8 pkt.) oraz ciemnobrunatną plamistością (8 pkt.) na czele.
 • Sprawdza się również na glebach słabszych i mozaikowych.
 • Dzięki intensywnemu rozwojowi zalecana norma wysiewu zaczyna się już od 150 ziarniaków/m2 ( w zależności od stanowiska i terminu siewu).

Top