O SAATEN-UNION

 

Jesteśmy organizacją, utworzoną w 1965 roku przez siedem niemieckich firm hodowlano-nasiennych. Naszym nadrzędnym celem jest wyhodowanie najnowszych odmian roślin przystosowanych do nowoczesnego rolnictwa.

W Polsce nasiona odmian SAATEN-UNION znane są od lat, jednak właściwy rozwój organizacji nastąpił w 1999 roku, kiedy powstała firma SAATEN-UNION Polska. Dziś oferujemy szeroką gamę wysokowydajnych odmian roślin rolniczych zbóż, kukurydzy oraz roślin poplonowych. Zespół SAATEN-UNION Polska zajmuje się wprowadzaniem na rynek nowoczesnych odmian poprzez organizację reprodukcji i dystrybucji nasion. Coraz większego znaczenia w nowoczesnym rolnictwie i nasiennictwie nabierają odmiany hybrydowe (mieszańcowe), które zapewniają producentowi wysoki i stabilny poziom plonowania.

Nasze odmiany spełniają wysokie wymagania współczesnego rolnictwa i są z powodzeniem wdrażane do nowych, bardziej przyjaznych środowisku technologii uprawy w Polsce. Duże znaczenie dla osiągnięć firmy ma prowadzona od kilku lat współpraca hodowców zrzeszonych w SAATEN-UNION z Polskimi hodowcami i firmami hodowlano-nasiennymi. Efektem tego współdziałania jest zarejestrowanie kilku wspólnych odmian (mieszańców) kukurydzy i żyta. Bogata wymiana materiałów doświadczalnych pomiędzy hodowcami przyczyniła się również do wprowadzenia na rynek europejski odmian hodowanych w Polsce.

Züchtung ist Zukunft - Hodowla jest przyszłością

Logo "Züchtung ist Zukunft" charakteryzuje naszą strategię. To właśnie nasiona służą zapewnieniu ludziom dostępu do wielu różnych odmian zdrowej żywności, pochodzących z źródeł odnawialnych. Chcemy kształtować nasz wkład w nadchodzącą przyszłość w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Pracujemy już dziś nad odmianami jutra.

Stacja Doświadczalno-Hodowlana SAATEN-UNION Polska

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, polskiego rolnictwa w 2002 roku grupa hodowców zrzeszonych w firmie SAATEN-UNION utworzyła na terenie Polski Stację Doświadczalno-Hodowlaną. Stacja ta prowadzi ścisłe doświadczenia polowe z takimi gatunkami roślin jak rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime oraz zboża jare - jęczmień i owies.
Program badawczy Stacji obejmuje prace w zakresie selekcjonowania materiałów niemieckich firm hodowlanych wchodzących w skład SAATEN-UNION oraz koordynuje sprawy związane z rejestracją odmian w COBORU. Stacja została włączona do europejskiej sieci ponad 100 punktów doświadczalnych SAATEN-UNION obejmujących obszar całej Europy.

Tradycją stało się już coroczne organizowanie DNIA POLA. Jest to najlepszy sposób poznania najnowszych kolekcji odmian. Spotkanie takie jest dobrą okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z naszymi nowymi propozycjami w zakresie odmian roślin rolniczych.


Top