Pierwsza odmiana jęczmienia browarnego SAATEN-UNION o podwójnej rekomendacji!

AMIDALA – zaaprobowana przez CBMO oraz Program Berliński (Isernhagen 10.02.2021).

SAATEN-UNION ma zaszczyt ogłosić, że odmiana jęczmienia browarnego AMIDALA jest obecnie również rekomendowana przez niemiecki przemysł słodowniczy i browarniczy: wczoraj (09.02.2021) AMIDALA została wyróżniona przez włączenie jej do Programu Berlińskiego.

Po otrzymaniu w styczniu rekomendacji przez francuski komitet słodowników i browarników (CBMO), AMIDALA stała się jedną z niewielu dostępnych na rynku odmian rekomendowanych przez obydwa programy oceny jęczmienia browarnego.

AMIDALA przynosi wiele korzyści dla całego łańcucha jakości jęczmienia browarnego: rolnik korzysta z wysokiego potencjału plonowania połączonego z bardzo wysoką jakością ziarna, dobrym profilem odporności oraz tolerancji na wyleganie, podczas gdy przemysł przetwórczy otrzymuje ulepszoną odmianę o znakomitych właściwościach słodowniczych i browarniczych oraz bardzo niskiej zawartości beta-glukanów, co potwierdzają dwa wspomniane programy.

AMIDALA jest obecnie zarejestrowana w Niemczech, Francji, Austrii, Polsce, Ukrainie i Czechach.

Nasiona dostępne do siewu będą od sezonu 2022.


Top