Bobik
FANFARE Odmiana wysokotaninowa


Zalety

 • Najplenniejszy bobik w doświadczeniach rejestrowych - 115 % wzorca wg COBORU (średnia z lat 2015-2016),
 • Wczesne kwitnienie i średniowczesna dojrzałość,
 • Tolerancyjny na okresowe susze,
 • Średni plon z plantacji reprezentacyjnych w roku 2020 wynosił 5,3 t/h

Wiwat plon.

Najniższy udział roślin zielonych przed zbiorem jednofazowym.
 Odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa.

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Wysokość

Struktura plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Odporność
Odporność na wyleganie
Askochytoza
Czekoladowa plamistość
Rdza bobiku

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Możliwie najwcześniejszy. Siewki wytrzymują przymrozki do -5°C.

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
45-55 nasion/m²
Głębokość siewu
Lekkie gleby: 8-10 cm, Ciężkie gleby: 6-8 cm

Nawożenie
 
Nawożenie N Niezalecane!
Nawożenie PKMg 40-60 kg/ha P2O5; 100-130 kg/ha K2O; 20-50 kg/ha MgO
Nawożenie
Mikroelementowe
W zależności od zapotrzebowania w kombinacji z środkami ochrony roślin.
Ochrona roślin

Ochrona herbicydowa jest możliwa tylko na wczesnym etapie, krótko przed i po wschodach. Bobiki znakomicie nadają się do odchwaszczania mechanicznego (szerokie międzyrzędzia).

W sprzyjajacych ku temu warunkach zaleca się monitorowanie pojawu Mszycy burakowej (początek kwitnienia) oraz Strąkowca bobowego (pełnia kwitnienia).

Zaleca się również bieżącą kontrolę plantacji w kierunku Czekoladowej plamistości (oprysk fungicydowy - w miarę potrzeb) oraz utrzymywanie higieny nasion w celu ograniczania pojawu Antraknozy.
Zbiór
Przy wilgotności nasion na poziomie 15-19 %. Ostrożny omłot - ryzyko pękania nasion przy zbyt niskiej wilgotnosci.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

WynikiDystrybutorzy

 • APZ Sp. z o.o.
  10-072 Olsztyn

 • Centrala Nasienna w Obornikach Sp. z o.o
  64-600 Oborniki

 • Centrala Nasienna Zielenin Sp. z o.o.
  83-400 Kościerzyna

 • Firma Nasienna GRANUM J. Manias, S. Menc, J. Szymański Sp.J.
  98-105 Wodzierady

 • Golden Seeds
  14-400 Pasłęk

 • Golden Seeds Piotr Hulanicki
  14-400 Pasłęk

 • Gospodarstwo Rolne Marcin Chylewski
  83-011 Wiślinka

 • Gospodarstwo Rolne Maruszczak Michał, Łukasz
  11-006 Kiwity

 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
  30-002 Kraków

 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.
  85-681 Bydgoszcz

 • STEPPOL AGRO A.M.G. Stepaniuk Sp. Jawna
  22-652 Telatyn

 • Top Farms Agro Sp. z o.o.
  60-408 Poznań