Pszenica przewódkowa
LENNOX E


Zalety

Sprawdzony na słabych glebach

 • Połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo dobrymi parametrami piekarniczymi,
 • Odmiana o niskiej słomie i o dużej zdrowotności,
 • Znakomita do produkcji elitarnej jakości ziarna po późnych przedplonach.
LENNOX sprawdza się w uprawie na każdym stanowisku pszennym oraz w szerokim zakresie terminów wysiewu.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
brak danych
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Odporność na choroby
Mączniak
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
brak danych
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 15 października do 15 kwietnia.
Tolerancja na CTU

Można stosować herbicydy zawierające w swym składzie chlorotoluron.

Gęstość wysiewu
Wczesny siew
360-400 ziaren/m² (połowa października); 420-450 ziaren/m² (kwiecień)
Późny siew
400-450 ziaren/m² (listopad)

Nawożenie

Siew jesienny
krzewienie BBCH 13-21 60-80 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 31-32 50-70 kg N/ha
dawka późna BBCH 47-49 50-80 kg N/ha

Siew wiosenny
przedsiewnie (krzewienie) BBCH 00-13 50-70 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 30-31 40-50 kg N/ha
dawka późna BBCH 47-49 40-60 kg N/ha

Regulator wzrostu

Siew jesienny
BBCH 25 0,5-0,7 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31 0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1 l/ha Trineksapak etylu

Siew wiosenny
BBCH 25 0,4-0,6 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31 0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu

Ochrona roślin

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 31-32
+
BBCH 47-51

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

 • Golden Seeds Piotr Hulanicki
  14-400 Pasłęk

 • Gospodarstwo Rolne Antoni Moritz
  47-364 Strzeleczki

 • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.
  85-681 Bydgoszcz

 • Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe AGRO-NASIONA Sp.z o.o
  66-400 Gorzów Wlkp.

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kieźliny
  10-371 Olsztyn