Bobik
TIFFANY Odmiana wysokotaninowa


Zalety

Nowość!!!

  • Ponadprzeciętny plon białka oraz bardzo niska zawartość glikozydów alkaloidowych (wicyny i konwicyny),
  • Wysoko plonujący bovik o średnio-wczesnej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie,
  • Wybitnie interesująca dla przemysłu drobiarskiego kombinacja cech jakościowych.

Smakowita odmiana

Dzięki wyjątkowo niskiej zawartości substancji gorzkich (jak na odmianę wysokotaninową) może być interesującym produktem na eksport jako bobik konsumpcyjny.
Uwagi
Przy intensywnej agrotechnice i na stanowiskach o wysokim potencjale plonowania, należy rozważyć zastosowanie ochrony fungicydowej
Należy monitorować pojaw mszyc i strąkowców oraz wdrożyć w razie ich gradacji ochronę insektycydową.

Brak konieczności nawożenia azotowego. Przerwa w uprawie bobiku na danym stanowisku powinna wynosić 4 lata.

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kwitnienia
Termin zbioru
Wysokość

Struktura plonu
Potencjał plonu
Plon białka
Zawartość białka
MTN

Odporność
Odporność na wyleganie
Askochytoza
Czekoladowa plamistość
Rdza bobiku

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Możliwie najwcześniejszy (marzec)

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
45-55 nasion/m²
Głębokość siewu
Lekkie gleby: 8-10 cm, Ciężkie gleby: 6-8 cm

Ochrona roślin
Ochrona herbicydowa jest możliwa tylko na wczesnym etapie, krótko przed i po wschodach. Bobiki znakomicie nadają się do odchwaszczania mechanicznego (szerokie międzyrzędzia).

W sprzyjajacych ku temu warunkach zaleca się monitorowanie pojawu Mszycy burakowej (początek kwitnienia) oraz Strąkowca bobowego (pełnia kwitnienia).

Zaleca się również bieżącą kontrolę plantacji w kierunku Czekoladowej plamistości (oprysk fungicydowy - w miarę potrzeb) oraz utrzymywanie higieny nasion w celu ograniczania pojawu Antraknozy.
Zbiór
Przy wilgotności nasion na poziomie 15-19 %. Ostrożny omłot - ryzyko pękania nasion przy zbyt niskiej wilgotności.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.
    85-681 Bydgoszcz

  • Top Farms Agro Sp. z o.o.
    60-408 Poznań