Żyto ozime hybrydowe
SU PLURALIS


Zalety

Agrii Sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor odmiany na terenie Polski

  • Nowa odmiana żyta hybrydowego SAATEN-UNION Polska! Rejestracja Dania 2019!
  • Wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy intensywnej agrotechnice – do 112,4 % wzorca (średnia 2017-2018),
  • Stabilny plon, nawet na suchych stanowiskach i słabych glebach,
  • Dobra zdrowotność liści (7,0 pkt) oraz bardzo wysoka odporność na pleśń śniegową (8,0 pkt)!

Dobre plonowanie również w warunkach suszy!

Odmiana sprawdza się na bardzo słabych stanowiskach. W doświadczeniach charakteryzowała się najlepszą odpornością na toksyczny glin AL3+ = 48% tj. do 109% wzorca!!! (udział siewek z odrostem korzeni w roztworze o stężeniu 30 ppm Al3+; wyższe wartości oznaczają większą tolerancję na zakwaszenie gleby).

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka

Odporność na choroby
Mączniak

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Rdza brunatna
Rynchosporioza

Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Lepkość kleiku skrobiowego
Temperatura kleikowania

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki