Pszenica ozima hybrydowa
HYACINTH B


Zalety

Nowość!!! Chemirol Sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor odmiany na terenie Polski

Wczesna i plenna

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania udowodniony w doświadczeniach Niemieckich (do 107% wzorca), Polskich (109 % średniej) oraz Czeskich (111 % wzorca),
  • Wczesne kłoszenie i średnio wczesne dojrzewanie (korzystna długość nalewania ziarna),
  • Odporny na Pryszczarka pszenicznego.
SU HYACINTH F1 jest wcześnie kłoszącą się odmianą pszenicy hybrydowej o bardzo wysokim plonie ziarna (udowodnionym w badaniach BSA 2017-2019, UKZUZ 2018-2019 jak i doświadczeniach SU PL 2020). Jest to odmiana o ponadprzeciętnej zdrowotności oraz odporności na rdzę oraz fuzariozę – nadaje się dzięki temu do uprawy po kukurydzy i po pszenicy. Parametry jakościowe plasują SU HYACINTH w grupie pszenic B-jakościowych z wysoką liczbą opadania i gęstością nasypową. Dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu doskonale sprawdza się w uprawie na słabszych i suchszych stanowiskach pszennych.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
3,5 - 4 pkt.
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Mączniak
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
3,5 - 4 pkt.
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 15 września do 10 października (w zależności od regionu uprawy).
Tolerancja na CTU
Nie należy stosować herbicydów opartych o chlorotoluron.

Gęstość wysiewu
Gęstość wysiewu
Optymalna obsada wynosi od 700 do 750 kłosów/m² (w zależności od stanowiska)
Wczesny siew
110-120 ziaren/m²
Optymalny siew
130-160 ziaren/m²
Późny siew
170-190 ziaren/m²

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki