Kukurydza
SURTERRA FAO 250


Zalety

Solidny mieszaniec

  • Wysoki i bardzo stabilny plon ziarna
  • Mieszaniec sprawdza się jako bardzo dobra i wydajna kiszonka
  • Zdrowy i odporny na wyleganie
  • Tolerancyjny na stres glebowo-klimatyczny
  • Jest rekomendowany na słabe i dobre stanowiska.
Średniowczesny, bardzo wydajny mieszaniec pojedynczy, ziarnowo-kiszonkowy. Wysokie i bardzo odporne na wyleganie rośliny. Korzystny profil zdrowotnościowy oraz przydatność do uprawy na glebach lekkich. Wysoki plon suchej masy, energii oraz skrobi. Bardzo wysoki plon suchego, łatwo wymłacalnego ziarna.

Mieszaniec SURTERRA charakteryzuje się bardzo dobrą przydatnościną w kierunku kiszonkowym. Osiaga wysokie plony suchej masy. Dzięki połączeniu wysokiej zawartości skrobi oraz dobrej strawności roślin, SURTERRA należy do bardzo wartościowych mieszańców kiszonkowych.

SURTERRA wykazuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych. Oficjalne badania udowadniają, że mieszaniec posiada dużą tolerancję na suszę. Potencjał mieszańca SURTERRA jako dobrej kiszonki może być w pełni wykorzystany na obszarze całego kraju. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobremu wigrowi wzrostu roślin i tolerancji na chłody wiosenne sprawdza się także na północy Polski

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój początkowy
Wyleganie
Fuzarioza kolb
Plon suchej masy
Plon ziarna
> 32% wody

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Mieszaniec
Typ mieszańca
Pojedynczy
Typ ziarna
Flint/ Dent

Rozwój
Rozwój początkowy
Tolerancja na stres
Wysokość roślin
STAY-GREEN

Tolerancja na
Chłody wiosenne
Wyleganie
Zgnilizna łodygi
Fuzarioza kolb
Helmintosporioza

Przydatność na kiszonkę
Plon suchej masy
Koncentracja energii
Zawartość skrobi
Strawność całych roślin

Przydatność na ziarno
Plon ziarna
MTZ

Oddawanie wody
> 32% wody
<32% wody

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Przydatność na gleby lekkie
1
8
1
9

Obsada roślin
8-9-9,5 roślin/m²

Czas zbioru do zakiszania
2-3 tygodni

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki

 

 

SURTERRA wykazuje bardzo wysoki potencjał plonowania ziarna nawet w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych.

SURTERRA wykazuje bardzo wysoki potencjał …