Kukurydza
NOVIALIS (DS1901C) FAO 270


Zalety

Promocja 20+1. O szczegóły zapytaj naszych doradców handlowych lub swojego dystrybutora nasion.

Potęga masy i jakości!

  • Mieszaniec średnio późny typowo kiszonkowy,
  • Bardzo wysoki plon biomasy na kiszonkę o wysokiej zawartości skrobi w roślinie,
  • Rośliny bardzo wysokie o bujnym ulistnieniu,
  • Wysoka tolerancja na głownię guzowatą i fuzariozę,
  • Bardzo dobry stay-green,
  • Sprawdzony w różnych warunkach glebowo-klimatycznych,
  • Toleruje chłody wiosenne i okresowe susze.
Otrzymujecie Państwo kolejną znakomitą odmianę do uprawy na kiszonkę. Po badaniach ścisłych rejestrowych i dopuszczeniu do uprawy przez instytucje państwowe, mieszaniec został szeroko sprawdzony na wielu praktycznych demonstracjach polowych w Polsce, Czechach oraz Niemczech. Sprawdził się w różnych warunkach zarówno glebowych, jak i bardzo stresowych (niedobór opadów, chłody itp.). Rolnicy, którzy testowali su NOVIALIS na swoich polach w ramach demonstracji polowych, bardzo pozytywnie oceniali tę odmianę. Mamy nadzieję, że su NOVIALIS spełni Państwa oczekiwania dotyczące wydajności i jakości kiszonki, co przełoży się na wysoką produkcję zwierzęcą, jak i bioenergetyczną.
Z wyrazami szacunku Rafał Spychała, Product Manager

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój początkowy
Wyleganie
Fuzarioza kolb
Plon suchej masy

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Mieszaniec
Typ mieszańca
Pojedynczy
Typ ziarna
Flint/ Dent

Rozwój
Rozwój początkowy
Tolerancja na stres
Wysokość roślin
STAY-GREEN

Tolerancja na
Chłody wiosenne
Wyleganie
Zgnilizna łodygi
Fuzarioza kolb
Helmintosporioza

Przydatność na kiszonkę
Plon suchej masy
Koncentracja energii
Zawartość skrobi
Strawność całych roślin

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Przydatność na gleby lekkie
1
8
1
9

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

WynikiDystrybutorzy

  • Agronom Sp. z o.o.
    21-200 Parczew