Kukurydza
JEFFERSON FAO 250


Zalety

WRONKOWSKI Anna Wronkowska - wyłączny dystrybutor odmiany na terenie Polski

Siła potencjału

  • Mieszaniec o wysokim potencjale ziarna
  • Mieszaniec typu „compact”
  • Rośliny średnio-wysokie o bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Rośliny bardzo zdrowe, szczególnie tolerancyjne na fusarium i głownię
  • Rośliny wykazują tolerancję na chłody wiosenne oraz tolerują okresowe niedobory wody
Cechy charakterystyczne j.m. Wartość
Typ kolby FLEX
Liczba rzędów szt 12-14
Liczba ziaren w rzędzie szt 28-36
MTZ g 322
Gęstość ziarna kg/hl 74,3

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój początkowy
Wyleganie
Fuzarioza kolb
Plon suchej masy
Plon ziarna
> 32% wody

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Mieszaniec
Typ mieszańca
Pojedynczy
Typ ziarna
Flint/ Dent

Rozwój
Rozwój początkowy
Tolerancja na stres
Wysokość roślin
STAY-GREEN

Tolerancja na
Chłody wiosenne
Wyleganie
Zgnilizna łodygi
Fuzarioza kolb
Helmintosporioza

Przydatność na kiszonkę
Plon suchej masy
Koncentracja energii
Zawartość skrobi
Strawność całych roślin

Przydatność na ziarno
Plon ziarna
MTZ

Oddawanie wody
> 32% wody
<32% wody

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Przydatność na gleby lekkie
1
7
1
7

Obsada roślin
Zalecana obsada przy zbiorze (roślin/ha)
Klasa gleby I-II III-IV V-VI
Zbiór na ziarno 85'000 80'000 75'000

 

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • Wronkowski Anna Wronkowska
    57-215 Srebrna Góra