Kukurydza
PUMORI FAO 220


Zalety

Nowość!!! Promocja 10+1. O szczegóły zapytaj naszych doradców handlowych lub swojego dystrybutora nasion.

Szczyt plonowania

  • Wczesny, ziarnowy mieszaniec o typie ziarna flint/dent
  • Wysoki i bardzo stabilny plon łatwo-wymłacalnego ziarna
  • Wykazuje wysoką tolerancję na stres okresowych niedoborów opadów w czasie wegetacji
  • Toleruje różne rodzaje gleb
  • Rośliny średnio-wysokie o sztywnej łodydze
  • Bardzo wysoka tolerancja na fuzariozę kolb i łodyg oraz na głownię guzowatą
  • Bardzo dobry wczesny wigor wzrostu
Nowozarejestrowana odmiana su PUMORI jest jedną z najciekawszych propozycji, jakie proponuje SAATEN-UNION Polska. Polecamy su PUMORI na różne stanowiska z uwagi na jej plastyczność adaptacyjną. Doświadczenia ścisłe COBORU oraz łanowe u rolników pokazały,
że mieszaniec su PUMORI posiada bardzo wysoką stabilność plonowania na różnych stanowiskach, od słabych do bardzo dobrych. Charakteryzuje się nie tylko wysokim i stabilnym plonem, ale również bardzo dobrym oddawaniem wody i wymłacalnością.
Polecam serdecznie Rafał Spychała Product manager.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój początkowy
Wyleganie
Fuzarioza kolb
Plon ziarna
> 32% wody

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Mieszaniec
Typ mieszańca
Pojedynczy
Typ ziarna
Flint/Dent

Rozwój
Rozwój początkowy
Tolerancja na stres
Wysokość roślin
STAY-GREEN

Tolerancja na
Chłody wiosenne
Wyleganie
Zgnilizna łodygi
Fuzarioza kolb
Helmintosporioza

Przydatność na ziarno
Plon ziarna
MTZ

Oddawanie wody
> 32% wody
<32% wody

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Przydatność na gleby lekkie
1
8
1
8

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki