Kukurydza
THERMIC FAO 230


Zalety

ABSOLUTNA NOWOŚĆ !!!

  • Mieszaniec pojedynczy (SC) do uprawy na kiszonkę
  • Rośliny wysokie do b. wysokich o bujnym ulistnieniu
  • Bardzo dobre cechy jakościowe kiszonki
  • W doświadczeniach sprawdzał się na różnych stanowiskach
  • Dobry stay-green

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój początkowy
Plon suchej masy
Plon energii

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Mieszaniec
Typ mieszańca
Pojedynczy
Typ ziarna
Dent/ Flint

Rozwój
Rozwój początkowy
STAY-GREEN

Przydatność na kiszonkę
Plon suchej masy
Plon energii
Zawartość skrobi
Strawność całych roślin

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.