Owies
MONSUN Odmiana żółtoziarnista


Zalety

Tolerancyjny na suszę

  • Bardzo wysoka zdrowotność (9 pkt. na rdzę źdźbłową wg. COBORU),
  • Tolerancyjna na okresowe niedobory wody (102% wzorca wg COBORU podczas suszy 2018),
  • Bardzo wysoka odporność na osypywanie ziarna (8 pkt. wg. COBORU),
  • Dorodne ziarno o wysokiej zawartości tłuszczu,
  • Sprawdza się w uprawie ekologicznej.
Dzięki bardzo dynamicznemu rozwojowi początkowemu oraz wczesnemu krzewieniu MONSUN unika negatywnego wpływu majowych niedoborów wody.
Bardzo wysoka odporność na najważniejsze choroby owsa sprawia, że MONSUN świetnie odpowiada standardom uprawy ekologicznej.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Termin dojrzałości
Odporność na wyleganie

Charakterystyka jakościowa
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Udział łuski
Waga 1 hektolitra

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Rozwój początkowy
Termin wiechowania
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu
Gęstość łanu
Ilość ziaren w wiesze
MTZ

Charakterystyka jakościowa
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział łuski

Odporność na choroby
Mączniak
Septorioza liści
Rdza wieńcowa
Helmintosporioza

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
marzec
Wczesny siew
310-330 nasion/m²
Optymalny siew
330-360 nasion/m²
Późny siew
360-390 nasion/m²
Nawożenie
 
przedsiewnie + strzelanie w źdźbło BBCH 00 + BBCH 32 50-90 kg N/ha
 
Regulator wzrostu
 
BBCH 32-39 0,7-1,2 l/ha Chlorek chloromekwatu 720g
Ochrona roślin

Herbicyd
W celu uzyskania zadowalającego plonu, jak najwcześniej - BBCH 13-21

Insektycyd
Zaleca się kontrolę pojawu mszyc - Żółta karłowatość jęczmienia - BYDV!

Fungicyd
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 32-39

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.