Owies
SCOTTY


Zalety

Nowość!!!

Owies o nowy poziomie plonowania

  • Najwyższy potencjał plonowania spośród wszystkich europejskich oswów białoziarnistych,
  • Bardzo stabilna słoma oraz doskonała krzewistość (znakomicie konkuruje z chwastami,
  • Najwyższa odporność na mączniaka (gen PM-7),
  • Doskonałe wyrównanie ziarna, niski udział łuski oraz dobra wymłacalność.
SCOTTY plonuje stabilnie zarówno na zróżnicowanych stanowiskach jak i w różnych sezonach wegetacyjnych. Sprawdza się również w uprawie ekologicznej.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Termin dojrzałości
Odporność na wyleganie

Charakterystyka jakościowa
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Udział łuski
Waga 1 hektolitra

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin wiechowania
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu
Gęstość łanu
Ilość ziaren w wiesze
MTZ

Charakterystyka jakościowa
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra
Udział łuski

Odporność na choroby
Mączniak
Septorioza liści
Rdza wieńcowa
Helmintosporioza

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • AGRII Polska Sp. z o.o.
    60-650 Poznań