Pszenica jara
VARIUS A


Zalety

NOWOŚĆ!!!

Plonowanie ma MAXA!

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach rejestrowych (średnia 2014-2015 wg. COBORU),
  • Wczesna dojrzałość i odporność na wyleganie,
  • Sprawdza się na słabych, kwaśnych stanowiskach,
  • Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka i rdzę brunatną oraz żółtą.
Dzięki wysokie odporności na choroby fuzaryjne sprawdza się w uprawie pszenicy po kukurydzy na ziarno, szczególnie w wilgotnych latach uprawy, uniemożliwiających jesienne zasiewy.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Odporność na choroby
Mączniak
Fuzarioza kłosów

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Jak najwcześniejszy, do końca marca.

Gęstość wysiewu
Wczesny siew
320-340 ziaren/m²
Optymalny siew
340-370 ziaren/m²
Późny siew
370-420 ziaren/m²

Nawożenie
 
krzewienie BBCH 21(+29) 50-60 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 31-37 40-60 kg N/ha
dawka późna BBCH 49-51 30-50 kg N/ha

Regulator wzrostu
 
 BBCH 31 0,3-0,4 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,2 l/ha Trineksapak etylu

Ochrona roślin

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 39-49

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki