Jęczmień ozimy pastewny
SU JULE Odmiana 6-rzędowa


Zalety

Nowość!!!

  • Plonowanie na poziomie 8/8 wg. BSA - w suchych latach 2018 oraz 2015,
  • Wyróżniająca się jakość ziarna dzięki wysokiej MTZ, dużej masie hektolitra oraz wysokiemu udziałowi ziarna celnego jęczmienia,
  • Stabilność plonowania zabezpieczona dobrą zimotrwałością, wysoką odpornością na wyleganie i złamanie dokłosia oraz stosunkowo niską podatnością na Ramularię,
  • Odporna na wirusa żółtej mozaiki typ pierwszy - BaYMV1!
  • Wysoka odporność na pleśń śńiegową 8/9

Szczyt plonu + jakość + pewność w uprawie


Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5 pkt. w skali COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Waga 1 hektolitra

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Plamistość siatkowa

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
5 pkt. w skali COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza (karłowa) jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wyrównanie ziarna (> 2,5mm)
Waga 1 hektolitra

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • BayWa Agro Polska Sp. z o.o.
    05-825 Grodzisk Mazowiecki