Pszenżyto ozime
RAPTUS Tradycyjne źdźbło


Zalety

Nowość!!!

  • wczesna odmiana o wysokiej MTZ,
  • wysoka odporność na mączniaka oraz rdze,
  • tradycyjna długość źdźbła oraz wysoka odporność na wyleganie.

Specjalista na suchych polach

 RAPTUS jest polecany na trudne, szczególnie suche stanowiska uprawy.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. w skali COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Mączniak

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
4,5 pkt. w skali COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Septorioza liści
Rdza żółta
Rdza brunatna

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 20 września do 20 października
Wczesny siew
250-280 ziaren/m²
Optymalny siew
280-320 ziaren/m²
Późny siew
320-360 ziaren/m²
Nawożenie
 
krzewienie BBCH 13-25 70-90 kg N/ha + 10-20 kg S/ha po rozpoczęciu wegetacji (włączając N w glebie - 0-30 cm)
strzelania w źdźbło BBCH 30-32 70-90 kg N/ha (włączając N w glebie - 30-90 cm)
dawka późna BBCH 39-49 40-50 kg N/ha (BBCH 39 na suchych stanowiskach)
Ochrona roślin
 
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 32
+
BBCH 39-49
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów + BBCH 61-65

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.