Pszenica ozima
NORDKAP A


Zalety

Wszechstronny z pewną jakością

  • Rejestracja: Polska (2016) i Niemcy (2016),
  • Tworzy gesty i zwarty łan,
  • Odmiana średnio-wysoka o sztywnej słomie,
  • Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka i rdzę żółtą,
  • Wysoka tolerancja na choroby podsuszkowe,
  • Wybitne parametry jakościowe.
NORDKAP posiada gen pch1 (Cerco-resistence-gene). Cerco-resistance  + bardzo dobra odporność na wyleganie = możliwość uprawy odmiany NORDKAP w zmianowaniu pszenica po pszenicy.
Wysoka efektywność wykorzystania azotu - lepiej wykorzystuje jego mobilną formę.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
2,5 pkt. wg COBORU
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Liczba opadania

Odporność na choroby
Mączniak
Choroby podstawy źdźbła
Fuzarioza kłosów

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
2,5 pkt. wg COBORU
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od 15 września do 15 października.
Tolerancja na CTU

Można stosować środki zawierające w swym składzie chlorotoluron.

Gęstość wysiewu
Wczesny siew
270-310 ziaren/m²
Optymalny siew
310-350 ziaren/m²
Późny siew
350-400 ziaren/m²

Nawożenie
 
krzewienie BBCH 13-25 100-110 kg N/ha
strzelanie w źdźbło BBCH 29-31 50-70 kg N/ha
dawka późna BBCH 47-49 60-80 kg N/ha

Regulator wzrostu
 
BBCH 31 0,5-0,7 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,15-0,2 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 37-39 + (0,2-0,3 l/ha Etefon)

Ochrona roślin

Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów BBCH 39
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów BBCH 32
+
BBCH 59-63

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

WynikiDystrybutorzy

  • Gospodarstwo Rolno-Produkcyjno-Nasienne Władysław Brzozowski
    22-500 Hrubieszów