Żyto jare
SU VERGIL


Zalety

NOWOŚĆ - Nasiona dostępne już WIOSNĄ 2023 roku!

  • Wysoki plon ziarna również w warunkach uprawy ekstensywnej i organicznej,
  • Ulepszony poziom plonowania również przy braku ochrony chemicznej,
  • Dobra zawartość białka oraz jego jakość,
  • Dobra przydatność jako składnik mieszanek poplonowych, glebochronnych czy próchnicotwórczych,
  • Sprawdza się również jako roślina podporowa dla roślin strączkowych (wyka jara).

Nowa propozycja wśród żyt jarych!

Rekomendacja: Szczególnie na lekkie gleby, jako żyto w użytkowaniu na ziarno jak i również na kiszonkę oraz do mieszanek z roślinami strączkowymi.

Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin dojrzałości
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Rdza brunatna

Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Lepkość kleiku skrobiowego
Temperatura kleikowania

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki

 Dystrybutorzy

  • Centrala Nasienna Zielenin Sp. z o.o.
    83-400 Kościerzyna