Zalety

Nowość!!!

  • Średnio-wczesny mieszaniec, który toleruje herbicyd z grupy sulfonomocznika (tribenuron metylu)
  • Wysoki do bardzo wysokiego potencjału plonu nasion
  • Wysokie zaolejenie nasion
  • Rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
  • Dobra odporność roślin na choroby
  • Może być uprawiany zarówno na stanowiskach o słabszym jak i na bardzo wysokim potencjale produkcyjnym

Wysoki plon i elastyczność w uprawie również na suchych stanowiskach!

Odmianę Alexa SU dzięki odporności na herbicydy sulfonylomocznikowe można odchwaszczać również powschodowo! Upraszcza to agrotechnikę i umożliwia elastyczne podejście do uprawy słonecznika - również na suchych stanowiskach!

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Pokrój
Pozycja koszyczka
Pośrednia 50-60°

Wczesność
Wysokość roślin
Średnio-wysokie
Termin kwitnienia
Termin dojrzałości
Rozwój początkowy

Struktura plonu
Docelowa obsada roślin
6,5-7,5 szt/m2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość oleju

Wymagania klimatyczne
Tolerancja na suszę / wysoką temperaturę

Charakterystyka agronomiczna
Odporność na wyleganie

Odporność na choroby
Zgnilizna twardzikowa
Plamistość łodyg
Mączniak rzekomy
Odporność wysoka do bardzo wysokiej - 8 pkt.
Zaraza (Orobanche sp.)
Odporna na rasy A-F
Phoma sp.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.