Zalety

Nowość!!!

  • Wczesny mieszaniec CL, tolerancyjny na herbicyd z rodziny imidazolin
  • Mieszaniec o bardzo wysokim zaolejeniu i zawartością kwasu oleinowego
  • Pośrednie ułożenie koszyczka
  • Rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
  • Wysoka tolerancja na warunki stresowe klimatyczno-glebowe
  • Bardzo wysoka zdrowotność, szczególnie na nowe rasy mączniaka rzekomego

Wczesny wysokozaolejony (HO) mieszaniec słonecznika Clearfield

Pierwsza w ofercie SAATEN-UNION Polska odmiana słonecznika wysokozaolejonego HO!

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Pokrój
Pozycja koszyczka
Pośrednie 45°

Wczesność
Wysokość roślin
Niskie
Termin kwitnienia
Termin dojrzałości
Rozwój początkowy

Struktura plonu
Docelowa obsada roślin
6,5-7,5 szt/m2

Charakterystyka jakościowa
Zawartość oleju

Wymagania klimatyczne
Tolerancja na suszę / wysoką temperaturę

Charakterystyka agronomiczna
Odporność na wyleganie

Odporność na choroby
Zgnilizna twardzikowa
Plamistość łodyg
Mączniak rzekomy
Odporność wysoka do bardzo wysokiej - 8 pkt.
Zaraza (Orobanche sp.)
---
Phoma sp.

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.