Pszenica twarda jara
DURALIS


Zalety

Nowość!!!

  • Nowa na Polskim rynku odmiana pszenicy twardej, jarej,
  • Bardzo wysoka jakość glutenu (Gluten index),
  • Niski udział ziarniaków z czarnymi zakończeniami,
  • Dobra zdrowotność roślin.

"Twardziel" wśród odmian


Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Mączniak
Fuzarioza kłosów

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Szklistość

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

Odporność na choroby
Mączniak
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Rdza żółta

Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Pstrokatość ziarniaków
Zawartość żółtego barwnika
Rozmiękczenie ciasta
Szklistość
Liczba opadania
Kolor ciasta
Granulacja

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Uprawa

Termin wysiewu
Od marca do kwietnia (Jare odmiany pszenicy twardej należy wysiewać jak najwcześniej).

Gęstość wysiewu
Optymalny siew
370 – 400 sz/m²
Późny siew
400 – 450 szt/m²

Nawożenie
Przykładowe nawożenie przy przedplonie liściastym oraz średnio-wysokim zakładanym plonie.
 
krzewienie BBCH 13-25 60-80 kg N/ha włączając N mineralny (0-30 cm) + 10-15 kg S na początku wegetcji
strzelanie w źdźbło BBCH 30-31 50-70 kg N/ha (dobre stanowiska BBCH 32)
dawka późna BBCH 49-59 40-60 kg N/ha + ok 10 kg S (suche stanowiska BBCH 39)

Ochrona roślin
W przypadku trudnych warunków pogodowych - zwłaszcza podwyższonych opadów w okresie letnim - zalecany jest dodatkowy zabieg na kłos w celu profilaktyki Fusarium.

Regulator wzrostu
Przy intensywnej agrotechnice:
BBCH 31-37 0,2-0,3 l/h Trineksapak etylu

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Dystrybutorzy

  • Przedsiębiorstwo Nasienne ROLNAS Sp. z o.o.
    85-681 Bydgoszcz