Pszenżyto jare
SU CARL


Zalety

NOWOŚĆ!!!

  • Plonowanie na poziomie polskich odmian Dublet i Mazur
  • Średnio wysoka odmiana
  • Odporna na wyleganie
  • Doskonale sprawdza się na słabych stanowiskach
  • Bardzo wysoka odporność na rdze żółtą

Nowe pszenżyto jare na Polskim rynku


Krótka charakterystyka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka 

 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9


Rozwój
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Profil


 Profil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2

Odporność na choroby
Rdza żółta

Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

Wyniki